Jeannette van Dongen

Jeannette van Dongen
Contact:
0681 567150
info@incitamentum.com
"A grand person, a truly grand person isn’t somebody who makes you feel small. A grand person is somebody who makes you feel great."
naar Catherine Ingram.

De missie van Jeannette van Dongen: organisaties stimuleren hun arbeid effectiever in te zetten bij het realiseren van hun doelen. Binnen de huidige – veranderende – arbeidsrelaties is een verschuiving zichtbaar van controle naar eigen verantwoordelijkheid, van vaste organisatiestructuren naar meer flexibiliteit. Naast haar werk als trainer en adviseur organiseert Jeannette, een zeer ervaren specialist op het gebied van arbeidsverhoudingen, inspiratiebijeenkomsten over deze nieuwe ontwikkelingen. Haar werkwijze is altijd toekomstgericht, pragmatisch en inclusief.

Op basis van de aanwezige kennis en kunde wordt gezamenlijk gezocht naar waar de ruimte voor verandering zich bevindt. Vanuit haar visie begeleidt Jeannette zowel medezeggenschapsorganen als management, ‘omdat de top en de werkvloer elkaar bij deze transitie keihard nodig hebben.’

In de media: