Ivy Powel

Ivy Powel
Contact:
0681 567150
info@incitamentum.com
"Believe you can, and you are halfway there"
naar Theodore Roosevelt.

Ivy Powel zet haar expertise als trainer en adviseur in bij veranderingsprocessen als reorganisaties, fusies en de introductie van Anders Werken. Met haar jarenlange voorzitterschap van een ondernemingsraad weet zij uit ervaring dat ieder geslaagd veranderingsproces begint met een vraag: wat doet het hart van de organisatie en de medewerkers kloppen?

Ivy zoekt binnen een conflictsituatie de constructieve uitdaging door de kracht van mensen centraal te stellen, en niet het probleem. ‘Mensen moeten hun eigen kracht inzetten om daarna zelf tot een oplossing te kunnen komen. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid komt dan vanzelf.’ Dat laatste weet zij de deelnemers op charmante wijze bij te brengen.