Stichting Incitamentum

Stichting Incitamentum heeft als doel om de positie van individuen en groepen te verbeteren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De stichting zet zich in door het opzetten en steunen van sociaal maatschappelijke projecten die bijdragen aan het bevorderen van een sociaal dialoog, diversiteit, democratische werkverhoudingen, burgerschap en een multiculturele samenleving.

 

Om haar doel te bereiken zal de stichting zich inzetten door:

  • het organiseren van trainingen
  • het coachen van organisaties, groepen en individuen
  • het houden van onderzoeken
  • het geven van advies.

 

Met een bijzondere aandacht voor groepen of individuen in een achterstandspositie.

 

Voorzitter: Tanéa Tajiri

Secretaris: Jeannette van Dongen

Penningmeester: Ivy Powel

Algemeen bestuurslid: Marco Bout

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@incitamentum.com