Bekijk ons programma - Professionele Medezeggenschap

Professionele Medezeggenschap

Nederland kent een lange traditie van sociale dialoog binnen bedrijven middels medezeggenschap. Het uitgangspunt van de wetgeving, WOR, is dat medezeggenschap zeggenschap volgt en invloed kan uitoefenen op besluitvorming die het personeel en het voortbestaan van de organisatie raakt. Ook in Europa wordt dit inmiddels van groot belang geacht. Zeggenschap en medezeggenschap mogen daarin gelijkwaardig optrekken, zonder rolverwarring, op een professionele manier. Dat is een prachtige uitdaging!