Ons team

Incitamentum – Latijn voor drijfveer – is een organisatie in beweging. De verschillende leden van Incitamentum brengen ieder hun eigen expertise in – advies, training en coaching bij alle aspecten van arbeid binnen organisaties en op het gebied van medezeggenschap. Het zijn mensen met power. De combinatie van deze uiteenlopende specialismen vormt de basis van nieuwe en innovatieve methodieken die door Incitamentum zijn en worden ontwikkeld, zoals onze schaakmethode. Incitamentum vraagt zich eerst af wat de klant nodig heeft, om daarna te kijken hoe zij daar op in kan spelen.

Incitamentum
Ribeslaan 18
3442 JA Woerden
t: 0681 567150
e: info@incitamentum.com

Door onze krachten als ondernemers te bundelen, beschikt Incitamentum over een groot netwerk waarbinnen kennis en ervaring worden gedeeld. De klant is op die manier verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig aanbod, waarbij meerdere hulpvragen op thematisch uiteenlopende gebieden kunnen worden samengevoegd in één afgerond advies- of trainingstraject.

Incitamentum herbergt een rijke diversiteit aan zienswijzen, gehanteerde methodes en culturele achtergronden. Elkaar onderling durven uitdagen is een krachtig instrument wat motivatie positief beïnvloedt. Het verschillend naar dingen kijken houdt de discussie scherp; meerdere invalshoeken vullen elkaar aan en maken de analyse compleet. En er wordt gelachen! Er wordt altijd ruimte gecreëerd voor de bevrijdende werking van de lach.

Dat geldt voor de klanten, maar ook voor elkaar. Met enthousiasme, humor en kennis van zaken zet Incitamentum mensen in beweging.

Het motto van Incitamentum is:
Growth and profit are a product of how people work together’
naar Ricardo Semler.

Raad van Advies

Bij Incitamentum geloven we in een model van inspiratie en uitgedaagd worden, dus laten wij ons ook inspireren om onze drijfveren goed uit de verf te laten komen.

Om die reden hebben we een Raad van Advies ingesteld die ons gevraagd en ongevraagd adviseert en stimuleert.

 

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Geert ter Steeg, econoom en cultuurondernemer, o.a eigenaar van de Movies in Dordrecht.
  • Peter Langerak, onderwijskundige en interim manager.
  • Miriam Kaptein, arbeidspsycholoog en coach.
  • Petra Visser, expert op het gebied van huisstijl, vormgeving, layout en administratieve ondersteuning

Vanuit hun verschillende ervaring en expertise zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van Incitamentum.