Ons netwerk

Incitamentum heeft een breed netwerk van consultants, HRM specialisten, coaches en adviseurs op verschillende terreinen waarmee zij graag samenwerkt. Kernbegrippen in de samenwerking zijn openheid, transparantie en kennis delen.

Zelf maken we ook onderdeel uit van netwerken zoals EODF en BVMP, om door ‘peers’ uitgedaagd te worden op ons vakgebied.

Evard

Veiligheid is niet van jou of mij maar van ons allemaal. Dat gemeenschappelijke belang vraagt om een gezamenlijke inspanning. Niet door het verdedigen van standpunten maar het zoeken naar overeenkomsten.

Mijn motto: Van standpunten naar belangen!

Met meer dan 20 jaar ervaring in de medezeggenschap en een opleiding tot Hoger Veiligheidskundige ben ik degene die u kan helpen de kennis van uw medewerkers op het gebied van veiligheid te vergroten. Als adviseur help ik u het Arbobeleid verder vorm te geven. Dit doe ik door het verzorgen van trainingen en de inzet als coach, mentor en adviseur in veiligheid.

Trainingen die ik verzorg:

  • Arbo en medezeggenschap
  • Aanspreken(d) in veiligheid
  • Veiligheidleiderschap
  • Het Resilience 5-stappen spel

Derk Domela Nieuwenhuis

Derk Domela Nieuwenhuis is aangesloten bij Bosch Advocaten, een in arbeids-, medezeggenschaps- en pensioenrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Met zijn meer dan vijftien jaar ervaring in het verlenen van juridische bijstand – aan ondernemingsraden en ondernemers – ondersteunt hij Incitamentum bij juridische vraagstukken. Dit kan de vorm aannemen van zowel adviseren als procederen. Ook geeft hij cursussen over arbeids- en medezeggenschapsrecht. ‘Ik zie het als mijn rol om ervoor te zorgen dat een OR zijn doelen kan bereiken. De samenwerking met Incitamentum is daarbij heel plezierig, het houdt me scherp.’

Brent Wouda

Een idee omzetten, visualiseren, vormgeven daar loopt hij warm voor. Al 14 jaar onderneemt hij met passie. Hij maakt mooie dingen met mooie mensen. een gezonde dosis humor en energie gaat hij samen me jou aan de slag om jouw bedrijf visueel sterk neer te zetten. Hij is een omdenker en creatieve duizendpoot. Hij is bevlogen, scherp en kritisch.
Om herkenbaar te zijn helpt hij ondernemers met het verduidelijken van hun (visuele) communicatie. Hij geeft je een houvast om te toetsen op wat jij wil communiceren over je producten/diensten past bij jou en aansluit bij je doelgroep. Sterker nog; als jij duidelijk toont wie jij bent, wat je doet en waar je voor staat – vindt jij de klant die bij je past.

Aaron Spijkers

Aaron Spijkers, grafisch vormgever en conceptontwikkelaar in opleiding, is vanaf het eerste moment bij Incitamentum betrokken. In de beginperiode ontwierp hij het logo en de huisstijl, nu is hij verantwoordelijk voor alle social media-uitingen van Incitamentum. Aaron is gespecialiseerd in marketing en verzorgt vanuit die kennis de branding voor uiteenlopende klanten als scholen en modelabels. Bij zijn werk voor Incitamentum is vooral de onderlinge interactie belangrijk. Aaron: ‘Er is tussen mij en Incitamentum altijd een relatie geweest waarin we elkaar willen laten groeien, met een wederzijdse bereidheid om daarbij de voor ons beschikbare middelen in te zetten. Dat is bijzonder.’

Nikki van Nieuwkerk

s 10-jarige was Nikki van Nieuwkerk al bezig met Photoshop, en tijdens het maken van haar eerste huisstijl op 15-jarige leeftijd bij haar stage werd het haar duidelijk dat grafisch vormgeven haar toekomst is. Tijdens haar opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht is zij haar eigen bedrijf gestart. Nikki ontwerpt vooral huisstijlen en websites voor opstartende bedrijven, maar ook werkt zij voor grotere bedrijven. Voor Incitamentum heeft Nikki de huisstijl opnieuw onder handen mogen nemen om te zorgen dat deze weer helemaal up-to-date is en het spel genaamd Positioneren dat Incitamentum gebruikt bij trainingen mogen vormgeven. ‘De samenwerking met Incitamentum is altijd fijn geweest en de gesprekken met Jeannette hebben het op een andere manier leren kijken naar dingen waar ik zelf tegen aan liep, we hebben elkaar allebei kunnen helpen wat heel erg fijn is.’

Peter van Dinther

Peter van Dinther is sedert 1989 werkzaam als arbotrainer & -adviseur, vanaf april 2013 als zelfstandig ondernemer (ArboMagister). De kern van zijn activiteiten ligt bij het verzorgen van arbomaatwerktrainingen en contra-expertise op de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Werkgevers zijn vanaf 1994 verplicht om de – zowel fysieke als mentale – gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s van hun onderneming in kaart te brengen. Met een uitgesproken praktijkgerichte aanpak ondersteunt Peter ondernemingsraden en VGWM-commissies bij de beoordeling van de RI&E rapportages, die ter instemming moeten worden voorgelegd aan de OR. Peter: ‘De kwaliteit van die RI&E’s zijn helaas vaak beneden peil, dan is het extra belangrijk om als OR goed te weten waar je op moet letten. De RI&E dient volledig en betrouwbaar te zijn. Bijvoorbeeld voor bedrijven uit de industrie of chemie, die sterk op veiligheid gericht zijn, is vaak het lastig om ook mentale aspecten in kaart te brengen.’

GJ van Veggel

GJ van Veggel – gespreksleider, presentator en procesbegeleider – organiseert sinds 1998 discussiediners onder de naam De Ontmoeting. Binnen een bij voorkeur klein en gemêleerd gezelschap krijgt iedere deelnemer een meerkeuzevraag voorgeschoteld met drie mogelijke antwoorden. Deze ‘trilemma’s’ sluiten aan bij het doel van de bijeenkomst, of dat nu het opzetten van een nieuwe afdeling is of het formuleren van een toekomstvisie. Rode draad tijdens het diner is de zoektocht naar eenieders sterke kanten en wat de deelnemers daarbij van elkaar kunnen leren. Van Veggel: ‘De uitwisseling van kennis en visies levert altijd meer op dan de som der delen. En uiteindelijk hebben alle deelnemers een waardevolle bijdrage, vanuit hun eigen kracht – hun eigen drijfveer. Incitamentum, dat komt heel dicht bij waar ik altijd naar op zoek ben.’

Monique Bakker

Monique Bakker is een formidabele trainer die in verschillende landen – en op verschillende continenten – bedrijfstrainingen heeft gegeven. Daarbij richtte zij zich vooral op verbetering van de bedrijfsprestaties op het gebied van marketing en communicatie. Momenteel houdt Monique zich vooral bezig met democratische en strategische besluitvorming.

Monique spreekt vloeiend Italiaans, Duits en Engels, wat haar mogelijkheden om in een internationaal gezelschap te functioneren aanzienlijk vergroot. Tegenslagen vertaalt zij naar uitdagingen, die ze vanuit haar eigen ervaring van harte aangaat.

Ywca

De YWCA NL is een organisatie die uniek is omdat zij zich richt op alle vrouwen ongeacht leeftijd, cultuur, religie of opleidingsniveau. De YWCA NL is een organisatie die vrouwelijk leiderschap wil bevorderen en een ‘safe haven’ wil zijn voor vrouwen om zich te ontwikkelen, kennis met elkaar te delen en elkaar te inspireren. De YWCA kent een oude historie waarop nieuwe ontwikkelingen een goede voedingsbodem vinden. YWCA Nederland zet zich, als lid van de World YWCA, in voor een rechtvaardigere wereld voor vrouwen en jonge meiden. Hierbij dienen vier pijlers als leidraad en dat zijn:

  • Vrouwen en ontwikkeling
  • Vrouwen en rechten
  • Vrouwen en de wereld
  • Vrouwen en verbinding