Peter van Dinther

Peter van Dinther is sedert 1989 werkzaam als arbotrainer & -adviseur, vanaf april 2013 als zelfstandig ondernemer (ArboMagister). De kern van zijn activiteiten ligt bij het verzorgen van arbomaatwerktrainingen en contra-expertise op de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Werkgevers zijn vanaf 1994 verplicht om de – zowel fysieke als mentale – gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s van hun onderneming in kaart te brengen. Met een uitgesproken praktijkgerichte aanpak ondersteunt Peter ondernemingsraden en VGWM-commissies bij de beoordeling van de RI&E rapportages, die ter instemming moeten worden voorgelegd aan de OR. Peter: ‘De kwaliteit van die RI&E’s zijn helaas vaak beneden peil, dan is het extra belangrijk om als OR goed te weten waar je op moet letten. De RI&E dient volledig en betrouwbaar te zijn. Bijvoorbeeld voor bedrijven uit de industrie of chemie, die sterk op veiligheid gericht zijn, is vaak het lastig om ook mentale aspecten in kaart te brengen.’