GJ van Veggel

GJ van Veggel – gespreksleider, presentator en procesbegeleider – organiseert sinds 1998 discussiediners onder de naam De Ontmoeting. Binnen een bij voorkeur klein en gemêleerd gezelschap krijgt iedere deelnemer een meerkeuzevraag voorgeschoteld met drie mogelijke antwoorden. Deze ‘trilemma’s’ sluiten aan bij het doel van de bijeenkomst, of dat nu het opzetten van een nieuwe afdeling is of het formuleren van een toekomstvisie. Rode draad tijdens het diner is de zoektocht naar eenieders sterke kanten en wat de deelnemers daarbij van elkaar kunnen leren. Van Veggel: ‘De uitwisseling van kennis en visies levert altijd meer op dan de som der delen. En uiteindelijk hebben alle deelnemers een waardevolle bijdrage, vanuit hun eigen kracht – hun eigen drijfveer. Incitamentum, dat komt heel dicht bij waar ik altijd naar op zoek ben.’