Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in organisaties

Blog

Sinds 2018 is de AVG ingevoerd. Nu enige jaren later blijkt dat het ‘vertalen’ hiervan niet altijd eenvoudig is. Hoe zorg je voor privacy enerzijds en een werkbare situatie anderzijds? Dat gaat verder dan aan de AVG te voldoen.

Uitgangspunt is dat ondernemingsraden en bestuurder met elkaar in gesprek gaan en blijven. Dat er gezocht wordt naar oplossingen die de privacy waarborgen.

Dit vraagt om creativiteit en het openstaan voor elkaars argumenten.

AVG-Programma

Incitamentum heeft een programma ontwikkeld waarbij bestuurder en ondernemingsraden op basis van praktijkvoorbeelden met elkaar in gesprek gaan. Uitkomst zijn afspraken die niet in strijd zijn met AVG.

Het programma van Incitamentum zorgt ervoor dat vanuit de dialoog heldere afspraken worden gemaakt waarbij de menselijke maat uitgangspunt is.
Dit voorkomt dat je straks de zaken zo dichtgeregeld hebt dat dit ten koste gaat van de cultuur van de organisatie. Een goede verstandhouding tussen bestuurder en ondernemingsraad is daarbij de basis. Indien nodig vormt dit het eerste deel van het programma.

Praktijkvoorbeelden:

  • (Gedeeltelijk) thuiswerken lijkt een blijvertje te worden.
  • Hoe maak je afspraken met medewerkers?
  • Meet je de schermtijd en het aantal toetsaanslagen, of maak je afspraken over verwacht eindresultaat?

Controle Covid bij medewerkers

Hoe hou je de situatie op de werkplek veilig en werkbaar. Je kunt niet vragen naar medische gegevens maar dient ook te zorgen voor een veilige werkplek. Hoe maak je hierin afspraken die voldoen aan de AVG en recht doen aan de situatie

Als eindresultaat heb je als organisatie straks heldere en werkbare afspraken die aan de AVG voldoen. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is daarna slechts een formaliteit.

We maken graag een afspraak.

Geschreven door:
Gepubliceerd op: 2021-11-01 08:57

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *