Type Training:
Eéndaagse training Tijden: 9.00 – 16.00 uur, ontvangst met koffie vanaf 8.30 uur

Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Voorzitter en Secretarissen

U bent voorzitter of secretaris en u heeft te maken met (het nemen van) teambeslissingen. Het is de rol van de voorzitter en de secretaris om, net als een coach en scheidsrechter tijdens een wedstrijd, zaken in goede banen te leiden.

Teamwork is een belangrijke sleutel tot een succesvolle vergadering. In een goed team heeft iedereen zijn plek. De kwaliteiten van elke deelnemer worden tijdens het vergaderen benut. Al met al een interessante en uitdagende klus.

Een voorzitter is de regisseur van het team en leidt de vergaderingen op democratische wijze. De voorzitter faciliteert discussies, streeft naar consensus en begeleidt het besluitvormingsproces.

De secretaris heeft een ondersteunende rol in de communicatie. Hij of zij bewaakt de hoofdlijnen en spelregels van de vergadering.

Samen vormen voorzitter en secretaris een platform voor de besluitvorming en het functioneren van het team.

Deze training biedt u concrete handvaten voor beter en effectief vergaderen. Waar mogelijk wordt door de cursisten actief geoefend.

De trainers zijn afwisselend Ivy Powel en Jeannette van Dongen adviseurs op het gebied van medezeggenschap.

Resultaat:
U heeft grip op de verschillende elementen die bijdragen aan effectief vergaderen. U heeft een duidelijk beeld wat er van u verwacht wordt als voorzitter of secretaris.