Type Training:
Eéndaagse training Tijden: 9.00 – 16.00 uur, ontvangst met koffie vanaf 8.30 uur

Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Voorzitter en Secretarissen

Dagelijks bestuur medezeggenschap

Voor wie

U bent voorzitter of secretaris in het dagelijks bestuur van het medezeggenschapsorgaan.

Wat kunt u verwachten

U vormt het hart van het medezeggenschapsorgaan qua voorbereiding, het stroomlijnen van processen, het delegeren van taken en het bewaken van de voortgang. Dit vraagt bijzondere extra kwaliteiten die goed te leren zijn.

Toelichting

Het goed vergaderen vraagt wat techniek, en ook het betrokken houden van iedereen.
Het goed vastleggen van afspraken het inzichtelijk maken van de werkprocessen is noodzakelijk om een professionele medezeggenschap te organiseren.

Voorzitter en secretaris horen als een tandem te werken, aanvullend, kritisch naar elkaar maar ook loyaal, zodat alle medezeggenschapsleden hun werk binnen een goed kader kunnen doen op democratische wijze.

Het betrokken houden van de achterban kan eveneens een belangrijk aandachtspunt zijn.

Incitamentum, net even anders

Onze erkende medezeggenschapstrainers met veel ervaring in dit soort processen, en onze collega’s met verschillende expertise, kunnen een passend aanbod bieden, zowel als adviseur, trainer en als procesbegeleider of coach.

Hieronder staan nog specifieke programma’s die voor u ook inzetbaar kunnen zijn:

  • Europese ondernemingsraad
  • Succesvol onderhandelen
  • Individuele coaching
  • Persoonlijk leiderschap

Resultaat:
U heeft grip op de verschillende elementen die bijdragen aan effectief vergaderen. U heeft een duidelijk beeld wat er van u verwacht wordt als voorzitter of secretaris.