Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Training medewerkers en/of management

Autonomie en verantwoordelijkheid

Voor wie

Medewerkers die moeite hebben met een veranderende organisatie waarin meer autonomie en verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Medewerkers en managers die meer naar autonome werkwijze met verantwoordelijkheid op zoek zijn.

Wat kunt u verwachten

De deelnemer heeft een persoonlijke visie op het werk en inzicht in de persoonlijke inspiratie en motivatie. Hij beheerst de vaardigheden op het gebied van actief luisteren, feedback geven en ontvangen en vragen stellen.
Managers en medewerkers krijgen inzicht in hoe met autonomer kan werken met verantwoordelijkheid.

Toelichting

De start is altijd een analyse van de huidige situatie. Waar staat de medewerker en de organisatie in de huidige samenwerking en hoe is het opdrachtgeverschap ingevuld? Wat gaat er goed? Maar ook: waar liggen de knelpunten en wat kan er beter? Hierbij is er veel ruimte voor eigen inbreng van iedere deelnemer.

Een belangrijk onderdeel van het traject is vervolgens het opstellen van een persoonlijke visie. Wat wil ik bereiken? Wat vind ik belangrijk? Welke kwaliteiten kan ik inzetten om mijn doelen te bereiken en welke valkuilen kom ik tegen?

Verder besteden we aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden die de medewerker beter laat functioneren in een omgeving waar autonomie en eigen verantwoordelijkheid gevraagd wordt. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de interactie met collega’s en leidinggevenden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rollenspelen en beeldopnames.

Er kan gekozen worden voor een optie om samen met het management een nieuwe werkwijze te ontwikkelen op basis van de uitgangspunten van Ricardo Semler.

Incitamentum, net even anders

In het proces werkt Incitamentum met creatieve technieken om het bewustwordingsproces bij iedere deelnemer op gang te brengen. Zo nodig worden ook omgevingsfactoren in beeld gebracht en behandeld.

Hieronder staan nog specifieke programma’s die voor u ook inzetbaar kunnen zijn:

  • Systemisch werken
  • Organisatieopstellingen
  • Strategisch positioneren met het schaakspel
  • Ricardo Semler methodiek