Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Teamcoaching

Succesvol samenwerken en (zelf)ontwikkeling

Voor wie

Lijkt het team uitgeput, is er frustratie onderling? Of lijkt het alsof het team niet gemotiveerd is om voor die extra mijl te binnen het bedrijf te gaan? Heeft uw team een nieuwe boost positieve energie nodig? Of wil het team kijken waar ze staan op dit moment?

Vaak zijn er meerder factoren die spelen bij motivatie of goed functioneren van teams. Is er teveel druk, geen gezonde work-life balans, geen duidelijke focus of een disfunctioneel team dan is er sprake van factoren dit te verbeteren zijn. Het niet goed inzetten van de sterke kwaliteiten van teamgenoten kan ook onnodige frustratie oproepen. Onderhoud aan een team, zelfs als het goed gaat kan leiden tot mooie nieuwe impulsen.

Wat kunt u verwachten

Door middel van team coaching komt een het team tot nieuwe inzichten. Team coaching gaat om succesvol samenwerking en zelfontwikkeling van de teamleden.

Toelichting

Wanneer de prestaties en samenwerking van een team verbeterd mogen worden, kijken we tijdens team coaching naar verschillende factoren:

  • De fase en groepsdynamiek van het team of bestuur als entiteit
  • De management- en leiderschapskwaliteiten van ieder individu van het team als totaal. Waar vullen we elkaar aan? Wat waarderen we in elkaar? Wat missen we?
  • Doelmatigheid en focus van een team in termen van missie, doelen en ambities, taken/rollen, werkprocedures/afspraken en onderlinge verhoudingen.

Incitamentum, net even anders

Onze senior professionals zijn allen ervaren trainers en coaches. De integrale aanpak vanuit visie op mens en organisatie leidt tot optimaal resultaat.

Hieronder staan nog specifieke programma’s die voor u ook inzetbaar kunnen zijn:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Organisatie opstellingen
  • Cook your own team
  • Persoonlijk leiderschap
  • Belbin analyse van een team

Deze training wordt gegeven door: