Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Strategisch positioneren

Het schaakspel anders ingezet

Voor wie

U wilt meer grip krijgen op informele, interne en externe verhoudingen.

Wat kunt u verwachten

Door het schaakspel en met name de functie van de schaakstukken wordt u een uniek analyse tool aangereikt, die een duidelijker beeld geeft van de verhoudingen in uw organisatie dan u zou verwachten op basis van uw organogram. U leert een andere manier van kijken naar uw organisatie en/ of naar uw counterpart(s).

Toelichting

Het schaakspel gaat uit van twee uitgangsposities, dat hoeven geen personen of partijen te zijn, en analyseert de huidige situatie en de gewenst situatie. Vervolgens wordt gekeken of, en hoe, er van de huidige situatie naar de gewenste situatie gekomen kan worden. Wat is er nodig, en wie zijn de key-spelers hierin die nodig zijn?

Het spel kan alleen gespeeld worden op basis van een concrete situatie, het is niet te spelen vanuit een verzonnen situatie, daarvoor is dit ‘spel’ te complex.
Klanten ervaren het als een verhelderende oefening die veel inzicht geeft.

Incitamentum, net even anders

Incitamentum heeft dit ‘spel’ zelf ontwikkeld, als ook de methodiek, omdat we vragen kregen van klanten die niet paste in ons regulier aanbod en vaak onderlinge verhoudingen en bewegingsruimte buiten ‘de gewone orde’ betroffen.
Al onze trainers en adviseurs zijn opgeleid om dit aanbod voor u te realiseren.

Hieronder staan nog specifieke programma’s die voor u ook inzetbaar kunnen zijn:

  • Succesvol onderhandelen
  • Individuele coaching
  • Persoonlijk leiderschap