Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Spot on the job

Veel bedrijven in de Technische en Procesindustrie sector hebben moeite met het verkrijgen van instroom van jongeren. Jongeren kiezen niet snel bèta vakken en vinden de industrie niet een aantrekkelijke werkomgeving.

Het niet kiezen van bèta vakken en voor de industrie heeft er toe geleidt dat veel bedrijven en scholen proberen om de technische vakken, studierichtingen en de beroepen aantrekkelijk te maken voor jongeren, en met name ook voor meisjes. Zij proberen dus de bestaande beeldvorming die om allerlei reden is ontstaan te doorbreken.

Incitamentum kiest in Spot on the Job voor een andere invalshoek.

Jongeren geven zelf aan dat zij bij hun keuze voor opleidingen, werkomgeving en hun toekomst van de volgende die dingen uitgaan:

  • Met mensen werken
  • Veel geld verdienen
  • Veel vrije tijd hebben

Op basis van deze uitgangspunten heeft Incitamentum een film gemaakt voor jongeren met een school lespakket gebaseerd op drie lessen. De film en het lespakket speelt in op de drie items die jongeren interessant vinden op de volgende wijze:

  • Met mensen werken: binnen de industrie wordt gewerkt in teams. Die teams werken nauw samen en in de film wordt getoond, dat de sfeer en het samenwerken een leuke werkplek met anderen oplevert.
  • Veel geld verdienen: Door het werken in ploegendienst verdien je meer dan door in dagdienst (en) in andere sectoren te werken. Het geeft je ook andere mogelijkheden. De doorstroming in de industrie biedt ook veel perspectieven, blijkt uit de film.
  • Veel vrije tijd: het werken in ploegendienst geeft andere mogelijkheden, zoals meer vrije tijd en op heel andere momenten, je werkweek is korter.

Onze ervaring leert dat bij de inzet van de film en het lesmateriaal het resultaat is dat de beeldvorming over de industrie positief veranderd. In het lesmateriaal wordt er ook aandacht besteed aan de beeldvorming bij aanvang van de training en na afloop van de training. Het doel is dat 25% van de leerlingen uw bedrijf een aantrekkelijke plek vindt om te werken na het lesprogramma.

Deze training wordt gegeven door: