Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Spot on the job

Promotie van de werkplek

Voor wie

Er zijn bedrijven die moeilijk aan personeel kunnen komen wat diverser is dan hun huidige personeelsbestand vooral in de procesindustrie en beroepen met een beta achtergrond. Dat heeft veel met imago en uitstraling te maken, en in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt wordt het belang van instroom urgenter.

Wat kunt u verwachten

Een aanpak die toegesneden is op de doelgroep waarin u nieuw personeel zoekt en wat u niet zomaar vindt. Dat kan zijn omdat u traditioneel een bepaalde samenstelling heeft van uw personeelsbestand. Wij denken met u mee om een passende aanpak te vinden die past bij de nieuwe doelgroep, en dat kan ook zijn door materiaal voor scholen te ontwikkelen.
Zie het project wat we in de chemische industrie hebben opgezet.

Toelichting

Voorbeeld: Veel bedrijven in de Technische en Procesindustrie sector hebben moeite met het verkrijgen van instroom van jongeren. Jongeren kiezen niet snel bètavakken en vinden de industrie niet een aantrekkelijke werkomgeving.

Het niet kiezen van bètavakken en voor de industrie heeft ertoe geleidt dat veel bedrijven en scholen proberen om de technische vakken, studierichtingen en de beroepen aantrekkelijk te maken voor jongeren, en met name ook voor meisjes. Zij proberen dus de bestaande beeldvorming die om allerlei reden is ontstaan te doorbreken.

Jongeren geven zelf aan dat zij bij hun keuze voor opleidingen, werkomgeving en hun toekomst van de volgende die dingen uitgaan:

  • Met mensen werken
  • Veel geld verdienen
  • Veel vrije tijd hebben

Op basis van deze uitgangspunten heeft Incitamentum een film gemaakt voor jongeren met een school lespakket gebaseerd op drie lessen.
Onze ervaring leert dat bij de inzet van de film en het lesmateriaal het resultaat is dat de beeldvorming over de industrie positief veranderd. In het lesmateriaal wordt er ook aandacht besteed aan de beeldvorming bij aanvang van de training en na afloop van de training. Het doel is dat 25% van de leerlingen uw bedrijf een aantrekkelijke plek vindt om te werken na het lesprogramma.
Incitamentum, net even anders

Dit aanbod wordt gerealiseerd out of the box denkend vanuit betrokkenheid bij jongeren en wordt gedaan op non profit basis via de Stichting Incitamentum.

Hieronder staan nog specifieke programma’s die voor u ook inzetbaar kunnen zijn:

  • Diversiteit
  • Persoonlijk leiderschap
  • Diversiteit

Deze training wordt gegeven door: