Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Schaken en positioneren

Een ideale analysemethode die inzicht geeft in uw organisatie en waarbij onbewuste patronen en groepsprocessen aan het licht komen. Als blijkt dat binnen de huidige werksituatie twee partijen tegenover elkaar lijken te staan, dan helpt deze analyse methode om nieuwe lijnen uit te zetten die leiden naar een gewenste situatie. De methode is geschikt voor iedere organisatie die naar zichzelf durft te kijken en actief op zoek wil naar oplossingen.
U merkt dat u binnen uw organisatie, of in de samenwerking met een andere organisatie, keer op keer op dezelfde belemmeringen stuit. Er loopt iets vast, maar wat?

analyse methodeProblemen of spanningen op de werkvloer worden door mensen vaak ervaren als een tegenstelling tussen twee ‘partijen’. Misschien is tijdens een reorganisatie een sluimerende machtsstrijd ontstaan tussen OR en management, of staat de financiële afdeling bij nieuwe ontwikkelingen voortdurend op de rem “omdat het budget niet toereikend is”. Een dergelijk conflict kan verlammend werken. Maar tegenstellingen kunnen ook productief zijn; een minder genuanceerde weergave van een probleem leidt vaak tot een heldere analyse. Daarna is het zaak de tegenstelling om te buigen tot een nieuwe situatie, waarin de deelnemers weer gemeenschappelijke grond onder de voeten krijgen.

Bij ieder conflict waarin twee partijen tegenover elkaar lijken te staan, biedt het schaakbord een uitgelezen metafoor waarmee de verschillende posities verhelderd kunnen worden. Met het zwart-wit van de schaakstukken brengen we de tegenstelling haarscherp in beeld. Door het benoemen van de verschillende actoren (schaakstukken), hun rol in het geheel en de bewegingsvrijheid die zij genieten, wordt de onderlinge rolverdeling inzichtelijk gemaakt. Wie neemt de meeste ruimte in, wie heeft veel formele of informele bevoegdheden?

Vanuit de bestaande werksituatie schakelen we over naar de gewenste situatie. Waarom is die nieuwe situatie zo anders, en wat is er nodig om daar te komen? De werking van onbewuste patronen en gewoontes worden blootgelegd, maar de leerpunten worden ontdekt om nieuwe doelstellingen te creëren. Grotere lijnen worden weer zichtbaar en daarmee wordt een gemeenschappelijke grond hervonden: de eigenlijke doelstelling van de organisatie.

U bent geïnteresseerd?
Schrijf dan naar info@incitamentum.com of bel met: 06 8156 71 50

Deze training wordt gegeven door: