Locatie
Op aanvraag

Data:
Op verzoek

Prijs
Op aanvraag

Scenario Denken

De toekomst voorbereiden

Voor wie

U hebt een positie om waarin u kijkt naar de toekomst van uw organisatie en beleid ontwikkeld om op de toekomst in te spelen. Het kan ook zijn dat u gewoon geïnteresseerd bent om meer toekomst gericht te leren denken. In dat geval is deze methode voor u zeer interessant.

Wat kunt u verwachten

U leert vanuit de huidige situatie scenario’s ontwikkelen vanuit een kwadrant. In het kwadrant verkent u vier opties, die u geheel uitdenkt. De werkelijkheid is soms genuanceerder, maar het geeft aan hoe de toekomst zich kan ontwikkelen.

Toelichting

Het is een mooie exercitie om eens na te denken over wat er kan gebeuren op basis van een momentopname in het heden. Welke richtingen kan uw organisatie zich in ontwikkelen? Wat zou dit vragen van uw organisatie, en wat acht u waarschijnlijk, wenselijk?
Op basis van de scenario’s besluiten bedrijven als Shell en anderen hun beleid voor de toekomst. Het vraagt verplaatsen in gedachten naar de toekomst, en het heden als basis gebruiken maar u niet laten verhinderen verder te denken. Zoals veel organisaties aangeven het heden is geen garantie voor de toekomst en dat is de enige zekerheid die u heeft over de toekomst.

Incitamentum, net even anders

Onze ervaren trainers en adviseurs vinden dit een aanbod wat op een geweldige manier het denken uitdaagt en het stappen over de eigen schaduw. Het is een mooi aanbod om u verder te brengen in uw blik op de toekomst.

Hieronder staan nog specifieke programma’s die voor u ook inzetbaar kunnen zijn:

  • Individuele coaching
  • Persoonlijk leiderschap
  • Succesvol onderhandelen
  • Systemisch werken