Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Onafhankelijk voorzitter

Interne commissies

Voor wie

Organisaties die een commissie inrichten als beroepsmogelijkheid voor haar medewerkers.

Wat kunt u verwachten

Een onafhankelijk voorzitter die de interne procedures praktisch stroomlijnt en inhoudelijk en efficiënt vormgeeft.

Toelichting

Bij ingrijpende veranderingen kan het handig zijn om een commissie in te richten om processen soepel te laten verlopen. Helderheid en transparantie voorkomt ruis en weerstand onder de medewerkers. U kunt denken aan een klachtencommissie, een toetsingscommissie functiewaardering, een commissie als vangnet bij reorganisaties. Deze commissies zijn vaak samengesteld uit een lid namens de werkgever, een lid namens de werknemers (OR of vakbond) en een onpartijdige voorzitter. De kwaliteit van de onpartijdige voorzitter is essentieel voor het draagvlak en de uitvoering van zo’n commissie.
Incitamentum levert professionals op het gebied van voorzitterschap van commissies, kennen de specialismen en valkuilen en zorgen voor een soepele uitvoering. Onafhankelijkheid en kwaliteit zijn gegarandeerd.

Ook de inrichting van de commissie kan aan de professional van Incitamentum worden overgelaten.

Incitamentum, net even anders

De integriteit, senioriteit en de professionaliteit van onze professionals waarborgen dat de commissie binnen uw organisatie boven verwachting functioneert.