Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Mens en organisatie

Hanteren van informele stromingen

Voor wie

Voor organisaties die behoefte hebben aan meer grip op de informele stromingen die het functioneren beïnvloeden of om deze positief in te zetten.

Wat kunt u verwachten

Bewustwording en herkennen informele processen en vaardigheden tot succesvolle interventies.

Toelichting

U kent ze wel, die informele processen die het functioneren van de organisatie kunnen belemmeren en/of niet altijd duidelijk zijn. Incitamentum leert u organisatie de processen te herkennen en met bewuste interventies te verkleinen of effectief in te zetten. De procesbegeleider binnen de organisatie herkent zijn eigen valkuilen, behoudt de rust, maakt weer contact met de realiteit en handelt op basis daarvan.
Incitamentum kiest voor een persoonsgerichte benadering met de nadruk op ontwikkeling.

Het aanleren van vaardigheden wordt voorafgegaan met een proces van persoonlijke transformatie. Om dit te bewerkstellingen maken we, naast theorieën en modellen, ook gebruik van beeldende technieken en creatieve expressie.

De aanpak van Incitamentum is maatwerk en afhankelijk van wat er precies speelt. Soms is een stukje coaching van een leidinggevende voldoende, vaker is een bredere aanpak nodig. We kunnen ook het door ons ontwikkelde ‘schaakspel’ inzetten om een duidelijk beeld te verkrijgen.

Incitamentum, net even anders

Incitamentum zorgt voor goede procesbegeleiding door open te staan voor het onverwachte en op voorhand niet vast format te hebben bij hoe het proces moet gaan lopen. Vanwege het diffuse karakter van de situatie is deze houding van heel groot belang. Verder is het nodig dat er zowel aandacht is voor de inhoud van het proces als voor de mensen die er uitvoering aan geven.

Hieronder staan nog specifieke programma’s die voor u ook inzetbaar kunnen zijn:

  • Systemisch werken
  • Organisatieopstellingen
  • Strategisch positioneren met het schaakspel