Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Managementontwikkeling

Ontwikkeling van in- en doorstroom essentiële functies

Voor wie

Organisaties die willen anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Organisaties die zich realiseren dat hun sleutelfuncties bezet moeten blijven om de beleidsdoelen te halen.

Wat kunt u verwachten

Inzicht in de huidige situatie met risico’s en opportunity’s. Indien gewenst maken we daaropvolgend een actieplan voor het behoud van een adequate personele bezetting, waardoor uw bedrijfsproces voortgaat en u aan de gestelde doelen kunt voldoen.
Scenario denken kan onderdeel van het aanbod vormen.

Toelichting

De arbeidsmarkt fluctueert sterk. Feit is dat de babyboom generatie de komende jaren zal uitstromen. De jongere generatie is qua omvang niet toereikend om deze uitstroom te ondervangen en heeft een andere arbeidsethiek dan de babyboom generatie. Het vinden van voldoende en geschikt personeel zal in de toekomst een uitdaging worden, als ook het effectief inzetten van bestaan personeel. Hoe richt u uw organisatie in zodat de benodigde instroom gerealiseerd wordt?

Inhoudelijke kennis van de arbeidsmarkt en een daarop afgestemde manier van werven zal noodzakelijk zijn.
Essentiële functies binnen uw organisatie vormen een extra risico.

Incitamentum brengt de noodzakelijke functies voor de uitvoering van uw bedrijfsdoelstellingen in kaart. Daaraan worden de functiebeleving en -vereisten geconcretiseerd. Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe deze functies intern of extern kunnen worden ingevuld. Welke trajecten daar het meest praktisch en haalbaar voor zijn.

Klopt de functiebeleving, focus en de werknemerstevredenheid in uw bedrijf, dan is de continuïteit van uw organisatie geen issue meer.

Incitamentum, net even anders

De professionals van Incitamentum hebben brede kijk op arbeidsmarktontwikkelingen, marktbenadering en op de aantrekkelijkheid van functies voor de medewerkers. Dit maakt uw organisatie minder kwetsbaar.

Hieronder staan nog specifieke programma’s als u weet wat u nodig hebt:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Leiderschapsontwikkeling