Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Leidinggeven plus

Complexe samenwerkingsrelaties

Voor wie

Organisaties waar stroeve samenwerking het bedrijfsresultaat beïnvloed, of sprake is van veel verschillende invloedsferen.

Wat kunt u verwachten

Herstel van onderling vertrouwen, betere communicatie tussen medewerkers onderling en richting leidinggevenden.

Toelichting

Als binnen een team samenwerking niet goed verloopt heeft dit invloed op de organisatie. Dit kenmerkt zich vaak door medewerkers die communicatie beperken tot het strikt noodzakelijke en een sfeer van achterdocht en wantrouwen.

Veel verschillende invloeden op de organisatie kan ten koste gaan van de focus en leiden tot een diffuus aansturingsproces. Een team kan dit als een gebrek aan sturingsmogelijkheden ervaren en ongemotiveerd raken of obstructie plegen.

Met de juiste interventies en leiderschap kan dit proces worden gestopt. De leidinggevende zorgt voor herstel van veiligheid, neemt knelpunten serieus en lost langslepende problemen op. Dit proces kan langdurig zijn en vraagt de nodige capaciteit en vaardigheden van de organisatie en haar leidinggevenden.

De professionals van Incitamentum ondersteunen en coachen waar nodig. Door werkelijke interesse in de medewerkers en leidinggevenden wordt een band van vertrouwen opgebouwd. Uitgangspunt is dat de acties gericht zijn op onomkeerbare processen op het gebied van communicatie en vertrouwen.

Incitamentum, net even anders

De professional van Incitamentum stelt zich dienstbaar op aan het proces waar het team in zit en pleegt interventies die nodig zijn om zaken in beweging te krijgen.

Hieronder staan nog specifieke programma’s die voor u ook inzetbaar kunnen zijn:

  • Systemisch werken
  • Organisatieopstellingen