Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Intergenerationeel management

In uw bedrijf werken verschillende generaties naast elkaar, ieder met zijn eigen pluspunten. Generaliserend zou je kunnen zeggen dat de jongeren de nieuwe werkvormen kennen en beheersen, terwijl de ouderen beschikken over bergen met ervaring.
Toch is er nog al eens sprake van een generatiekloof, waardoor werknemers elkaar niet verstaan of begrijpen. Een dergelijke generatiekloof kan overbrugd worden.
Daarbij wordt vaak gekozen voor een traditionele benadering, waarbij de ouderen een coachende rol krijgen naar de jongeren toe. Maar waarom niet andersom? Of anders? De kruisbestuiving tussen jong en oud kan inspirerend werken. Gezamenlijk en gedeeld leiderschap kan verrassende ontwikkelingen in gang zetten. Het is een andere, inspirerende kijk op het samenwerken tussen jong en oud.

U bent geïnteresseerd? Schrijf dan naar info@incitamentum.com of bel met: 06 8156 71 50 voor meer informatie.

Deze training wordt gegeven door: