Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Industriële Democratie

Ricardo Semler (SEMCO, Brazilië) heeft een revolutionaire aanpak in zijn bedrijfsorganisatie ontwikkeld waarbij democratie, maar vooral plezier in het werk, uitgangspunt vormt voor de bedrijfsvoering.

Ga je investeren in de 2% van de mensen die dingen verkeerd doen en ga je daar 98% van de mensen mee lastig vallen? Of ga je zorgen dat mensen plezier krijgen in hun werk en zelf verantwoordelijkheid leren nemen en dragen? Dat waren vragen die Semler zichzelf stelde. In een persoonlijk gesprek met Ricardo Semler hebben we ook verkend hoe bestaande structuren zich verhouden tot nieuwe ontwikkelingen.

Semler pleit niet voor industriële democratie als een kopieerbaar systeem, maar als een systeem dat iedere keer vanuit echtheid en overtuiging moet worden ingezet. Werken vanuit vertrouwen, volledige transparantie en betrokkenheid is de basis van zijn ontwikkelingsmethode voor een nieuwe organisatievorm die past bij nieuwe, moderne arbeidsverhoudingen.
Een groot struikelblok noemt hij het ‘ego’. Het moderne, nieuwe leiderschap moet gestoeld zijn op overtuigingskracht, moet zich dienstbaar opstellen aan het bedrijfsproces en nadenken over hoe je mensen motiveert tot het zelf dragen van verantwoordelijkheid voor de organisatie.

Zijn boeken over Semco en Het weekend van zeven dagen vormen een grote inspiratiebron voor het team van Incitamentum. Wilt u met Semler en zijn organisatievorm aan de slag, dan begeleiden we u graag in dit proces

Voor meer informatie over Ricardo Semler kunt u terecht bij Ted Talks of de VPRO programma Tegenlicht.