Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Genderbeleid

‘Gender’ lijkt een moeilijk onderwerp, maar het is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij en ook van uw bedrijf. Maatschappelijk laait de discussie over quotering in de top van bedrijven nog wel eens op, maar wij denken dat het vooral van belang is al het potentieel te benutten. Dit is in het belang van uw bedrijf.
Of het nu om uw klanten, uw medewerkers, uw adviseurs of de leiders van uw bedrijf gaat, het is zinvol al het beschikbare potentieel te benutten.

Hoe verhouden mannen en vrouwen zich tot elkaar in hun werkomgeving, in uw bedrijf?
Zijn er veel leidinggevenden van verschillende seksen?
Is er een mannelijk of vrouwelijk werkklimaat/cultuur?
U zou graag verandering aanbrengen of meer inzicht krijgen op het gebied van gender.
Dat kan prima, wij pakken dit onderwerp graag samen met u bij de kop!

Ons aanbod kan ook in de Engelse taal aangeboden worden. Wij horen het graag van u!

U bent geïnteresseerd?
Schrijf dan naar info@incitamentum.com
of bel met: 06 8156 71 50