Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Different colors & perspectives

Interculturele samenwerking maakt uw bedrijf kleurrijk en biedt soms andere inzichten en perspectieven. Intercultureel samenwerken gaat vaak niet vanzelf.

Wat u mee heeft gekregen uit uw land van herkomst, uit de cultuur of het geloof waarin u bent opgegroeid, bepaalt veel van wat u als vanzelfsprekend ervaart. Dat geldt voor u en dat geldt voor anderen. Alleen wat geldt voor u en wat geldt voor anderen?

Het negeren van verschillen en er niet bij stilstaan, is onverstandig en kan tot onnodige wrijvingen leiden. Het kijken naar de verschillen, het ontdekken van elkaars waarden en vanzelfsprekendheden, leidt tot begrip en verrijking.

Wanneer culturele verschillen in uw bedrijf aanwezig zijn, dan is het van toegevoegde waarde om hier aandacht aan te schenken. Wij bieden een voorbereidende training aan die gericht is op bewust zijn van culturele verschillen, opdat een veranderingstraject binnen het bedrijf gestart kan worden.

Deze training is bedoeld als een maatwerk aanbod. Wilt u de training voor uw eigen bedrijf, team of organisatie, dan horen we dit graag! Onze trainingen kunnen ook in de Engelse taal aangeboden worden.

Geïnteresseerd? Vraag een vrijblijvend advies per mail aan: info@incitamentum.com

of belt u met: 06 81 56 71 50

Deze training wordt gegeven door: