Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Coaching on the job

Veranderen gaat niet vanzelf. U wilt graag uw gedrag of dat van uw team veranderen in positieve zin. Betere communicatie, betere samenwerking, een goede sfeer creëren.

Naast het leren van essentiële uitgangspunten van nieuw gedrag, zoals positieve feedback, het checken, het stimuleren van elkaar en het nakomen van afspraken, is het van belang het gedrag uit te oefenen.

Nieuw gedrag doen. Coaching on the job richt zich op dit element. U weet wat u wilt veranderen, en u wordt tijdens het werken gecoacht op het uitvoeren van dit gedrag.

Naar de wijsgeleerde Confucius:

  • Vertel het me en ik zal het vergeten.
  • Laat het me zien en ik zal het onthouden.
  • Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Deze training wordt gegeven door: