Locatie
Op aanvraag

Datum
Op aanvraag

Prijs
Op aanvraag

Ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de medezeggenschap op meerdere manieren; door het uitzoeken van beleidsmatige zaken, het uitzoeken van zaken conform de Wet op de Ondernemingsraden, alsmede praktische ondersteuning bij het schrijven van notulen, brieven, teksten en andere zaken. Veel leden van medezeggenschapsorganen hebben het naast dit werk ook druk met hun reguliere werk, waardoor het medezeggenschapswerk erg onder druk komt te staan. Ondersteuning en facilitering door een ambtelijk secretaris is dan een enorme verlichting en draagt bij aan het professioneel functioneren van een medezeggenschapsorgaan. Als u extern iemand inhuurt, haalt u iemand binnen wiens werkwijze en kennis up-to-date is, met ervaring binnen verschillende organisaties. Bovendien betaalt u alleen voor wat u nodig heeft.

U heeft een ambtelijk secretaris ad interim nodig? Of u wilt een duidelijke invulling creëren ten aanzien van de functie ambtelijk secretaris (nieuwe stijl)? U bent bij Incitamentum aan het goede adres voor tijdelijk of structurele hulp naar gelang uw behoefte.

Onze trainingen zijn makkelijk als maatwerk aan te bieden. Wilt u de training voor uw eigen bedrijf, team of organisatie, dan horen we dit graag. Onze trainingen kunnen ook in de Engelse taal aangeboden worden. Wij horen het graag van u!

U bent geïnteresseerd?
Mail dan naar info@incitamentum.com
of bel met: 06 8156 71 50

Interessante blog: