ons team

Mens, organisatie & ontwikkeling

Incitamentum ondersteunt bedrijven en personen in het proces om een inclusieve veilige werkomgeving te creëren met inspiratie en werklust vanuit betrokkenheid. De innerlijke drijfveer nemen we als uitgangspunt. Incitamentum kent een team dat gespecialiseerd is in diversiteit, en dit is niet gebaseerd louter op kennis, maar juist ook op ervaring. Kijk maar naar de samenstelling van ons team!